ZEG EENS AAAAHHH!

Een zeer recent artikel in The British Dental Journal wijst er op dat alertheid bij routineonderzoeken een absolute noodzaak is. De inspectie van de oropharynx  hoort daarbij. De act “zeg eens aaahh”, waarbij de tong naar beneden wordt gedrukt en het palatum naar boven moet in de  standaardprocedure van elk mondonderzoek  altijd meegenomen worden. 

 

Bij een dergelijk routineonderzoek ontdekte Dr. Cavell toevallig een plaveiselcelcarcinoma (PCC) van de rechter tonsilla pharyngea, van maar liefst 3 x 2.5 cm zonder voorlopig enige klacht. De incidentie van oropharyngeale kanker gaat in stijgende lijn, en dit zou voor een groot deel te wijten zijn aan de groeiende prevalentie van HPV, het humaan papillomavirus.

 

 

Bij sommige patiënten geeft het naar voren brengen van de tong al een aardige inkijk in de pharynx, maar dat is niet altijd het geval. In een eerdere Newsletter hebben we reeds gewezen op het belang van de Mallampati score (nooit van gehoord?), die ook een predictor kan zijn voor patiënten die vatbaar kunnen zijn voor slaapapnoe. Afhankelijk van deze score is het enkel naar voren brengen van de tong al dan niet voldoende, of moet daarbij ook het actief naar beneden drukken van de tong gebeuren.

 

Bron