Gebruiksvoorwaarden en cookiebeleid

GEBRUIKSVOORWAARDEN & COOKIEPOLICY DENTISTNEWS.BE

 

Deze gebruiksvoorwaarden en cookiepolicy zijn van toepassing in het kader van het gebruik van de website www.dentistnews.be.

 

DentistNews is een geregistreerd merk dat eigendom is van de NV APOLLONIA (verder ‘DentistNews’), KBO nr. 0442.076.213 met maatschappelijke zetel te 8900 IEPER, Adriaansensweg 26 en correspondentieadres: 8900 IEPER, Haiglaan 20, info@dentistnews.be.

 

Ondergaand wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 

  1. De gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van de website dentistnews.be.
  2. De cookies die gebruikt worden op onze website.

 

  1. GEBRUIKSVOORWAARDEN DENTISTNEWS.BE

 

  • Toepassingsgebied

 

U bezoekt een website van DentistNews (Apollonia NV), KBO nr. 0442.076.213, gevestigd te Adriaansensweg 26, 8900 Ieper  en met correspondentieadres Haiglaan 20, 8900 Ieper (België).

Door deze website te bezoeken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden en cookiepolicy hebt gelezen en begrepen. Dit document heeft betrekking op de voorwaarden voor het gebruik van de website. Inzake de persoonsgegevens die door DentistNews worden verzameld en verwerkt kan worden verwezen naar de privacyverklaring van DentistNews die op de website raadpleegbaar is.

 

  • Inhoud website

 

DentistNews brengt u via deze website op de hoogte van onze organisatie en de producten en diensten die we aanbieden. DentistNews behoudt zich het recht voor om deze website en de inhoud ervan te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

 

We hebben veel zorg besteed aan de inhoud van deze website. DentistNews garandeert echter niet dat de informatie nauwkeurig, betrouwbaar en actueel is of geschikt voor enig doeleinde. De inhoud hiervan is louter ten informatieve titel aangeboden en kan geenszins gelden ter vervanging van specifiek doelgericht professioneel advies.

 

Deze website kan links naar externe websites bevatten. Wanneer u op deze links klikt, verlaat u onze website. Hoewel DentistNews zelf de link kan hebben aangemaakt of toegestaan, betekent dit niet dat DentistNews de inhoud van de externe websites goedkeurt of de derde ondersteunt. DentistNews heeft geen zeggenschap over de inhoud van de gekoppelde websites en draagt er geen verantwoordelijkheid voor. DentistNews aanvaardt geen aansprakelijkheid voor externe websites, hun inhoud of functies. Dit geldt zowel voor materiële als immateriële schade, evenals winstderving.

 

  • Aansprakelijkheid

 

DentistNews aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor alle directe of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van haar websites en domeinnamen. Dit geldt ook voor schade door schadelijke software zoals virussen, enz. DentistNews kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor eender welke dienstonderbrekingen of voor enige schade die voortvloeit uit deze onderbrekingen.

 

  • Intellectuele eigendomsrechten

 

De website en de onderdelen ervan (tekst, logo's, merken, handelsnamen, lay-out, afbeeldingen, foto's, video's, illustraties en andere onderdelen die op de website staan) worden beschermd door intellectuele-eigendomsrechten.

 

Alle informatie, zoals teksten, afbeeldingen en materiaal op deze website is eigendom van DentistNews, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Elke reproductie of herpublicatie van het gedeponeerd merk ‘DentistNews’ is – behoudens schriftelijke overeenstemming hiertoe – uitdrukkelijk verboden. Louter gebruik voor privédoeleinden is toegestaan.

 

  • Toepasselijk recht

 

Deze website is onderhevig aan het Belgische recht, zonder rekening te houden met bepalingen inzake wetsconflicten. Alle geschillen met betrekking tot deze website vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Ieper.

 

 

  1. COOKIE POLICY DENTISTNEWS.BE

 

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand dat op vraag van een website door uw browser op uw computer of mobiele toestel wordt opgeslagen. Een website kan aan de hand van het cookie uw acties of voorkeuren na verloop van tijd "onthouden". De cookie helpt u om op een website van pagina naar pagina te navigeren en om een veilige verbinding tot stand te brengen, en het onthoudt uw voorkeuren van een vorig bezoek wanneer u terugkeert.


Hieronder bespreken we de functie van de verschillende soorten cookies die u op onze website zult tegenkomen.


U kunt meer informatie over cookies terugvinden op http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm.

 

Cookies op onze website

 

Operationele cookies: DentistNews maakt gebruik van operationele cookies. Dat zijn kleine bestanden die op uw computer of toestel worden geplaatst en die u helpen om op websites van DentistNews van de ene naar de andere pagina te navigeren. Zonder die cookies zou u bijvoorbeeld telkens opnieuw uw taalvoorkeur moeten ingeven wanneer u naar een andere pagina gaat op websites van DentistNews. De cookies zijn dus essentieel voor een vlot gebruik van de website.

 

Niet-operationele cookies: we gebruiken eveneens cookies om andere diensten aan te bieden of om ons te helpen onze producten en diensten te verbeteren. Sommige cookies verstrekken ons statistische gegevens over het aantal bezoekers en de webpagina's die bekeken worden. Die informatie helpt ons om onze inhoud voor u beter af te stemmen. Sommige cookies zijn cookies van derden.

 

Cookies van derden: Soms maken we gebruik van cookies van derden, bijvoorbeeld voor Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv,_ga,_gid) of voor Youtube (ingesloten filmpjes: PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC). Dat zijn niet-operationele cookies. Wanneer we die gebruiken, zullen we u inlichten over het doel van de cookies van derden en vragen we uw toestemming om ze op te slaan.

 

Als we niet-operationele cookies gebruiken, zullen we u vragen of u het gebruik van cookies aanvaardt. Aanvaardt u die cookies niet, dan zullen bepaalde diensten en functies niet werken. Dit kan in het bijzonder het gebruik van de website en zijn verschillende functies beperken. Het maakt het voor ons eveneens moeilijker om onze producten en diensten te verbeteren en om aantrekkelijke inhoud aan te bieden.

 

Hoe kunt u de cookies beheren?

De meeste browsers ondersteunen cookies, maar u kunt uw browsers zo instellen dat ze die cookies weigeren en u kunt de cookies bovendien verwijderen wanneer u maar wilt. U kunt de cookies zelf beheren door uw voorkeuren in uw browser aan te passen. Hoe u dat precies moet doen, hangt af van de browser die u gebruikt. Bekijk onderstaande links naar de websites voor elk van de meest gebruikte browsers.

 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

 

Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

 

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/products/firefox/protect-your-privacy

 

Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/nl/cookies.html

 

Safari: https://support.apple.com/nl-nl/HT201265

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die door Google, Inc. ('Google') wordt aangeboden. Google Analytics gebruikt niet-operationele cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die door het cookie wordt verzameld over uw gebruik van de website (onder meer uw IP-adres) wordt naar Google gestuurd en vervolgens opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Op verzoek van DentistNews zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website gebruikt wordt, om verslagen op te stellen over de activiteit op de website voor websitebeheerders en om andere diensten te verlenen met betrekking tot de activiteit op de website en het internetgebruik. Google kan deze informatie eveneens doorgeven aan derden wanneer dat bij wet vereist is of wanneer die derden de informatie verwerken uit naam van Google.

 

Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens die Google bewaart. De IP-anonimisering is op deze website ingeschakeld. Dit betekent dat uw IP-adres wordt afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of voor andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres eerst doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar afgekort.

 

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen te kiezen in uw browser. Merk op dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website zult kunnen gebruiken.

 

Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in dat Google gegevens over u verwerkt op de manier en voor de doeleinden die hierboven worden uiteengezet.

 

U kunt ervoor kiezen om in de toekomst niet langer door Google Analytics gevolgd te worden door de Google Analytics Opt-out Browser add-on te downloaden en te installeren voor uw huidige browser: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Contact

Hebt u vragen over deze website of over hoe we uw recht op privacy naleven? Neem dan contact met ons op via post op DentistNews, Haiglaan 20-22, 8900 Ieper of via e-mail op info@dentistnews.be

 

Als u geen afdoend antwoord van ons ontvangt, hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een van de nationale toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteiten. Klik op de volgende link voor hun contactgegevens: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm