OORLOGJE ONDER ZIEKENFONDSEN

Als tandartsen krijgen wij regelmatig vragen van onze patiënten over terugbetalingen.
Onlangs werden we allen geconfronteerd met een oorlogje onder de ziekenfondsen. De CM ging van start met een verhoogde terugbetaling o.a.voor prestaties waarvoor geen nomenclatuur bestaat .
Via nationale en regionale televisiekanalen en kranten en tijdschriften werden we op de hoogte gebracht van deze actie, en werd uiteraard gehoopt op een toestroom aan nieuwe leden.
 
Diverse patiënten vroegen of het zinvol was om over te stappen naar deze mutualiteit. Gewoon aanraden even geduld te oefenen en blijven bij hun vertrouwde mutualiteit was mijn boodschap, ‘de anderen zullen wel volgen’. en inderdaad , amper een paar maand later volgden diverse andere ziekenfondsen. Het was al té opvallend : 1050 € per 2 jaar, overal identiek. Dienstverlening is een business als een ander…. Dit was eerder een genante vertoning.
 
De  verschillende ‘kleur’mutualiteiten dateren uit een periode waarin de maatschappij nog sterk verzuild was; is het nog zinvol dit systeem van geldverslindende tussenstructuren voor de uitbetaling van ziektekosten in stand te houden ?  Daar zijn uiteraard zeer tegenstrijdige meningen over, een beetje concurrentie kan geen kwaad, het is een redelijke garantie om de best mogelijke dienstverlening aan patiënten te verlenen.
 
De inkomsten van de ziekenfondsen zijn in 3 categorieën onder te brengen : de grootste brok komt van de overheid, die de ziekenfondsen uitvoerder laat zijn van de verplichte ziekteverzekering. Er wordt blijkbaar streng toegekeken door deze overheid dat de geboden middelen enkel voor dit doel gebruikt worden, en dat daarmee absoluut geen personeel wordt betaald dat ingezet wordt voor bijkomende diensten van het ziekenfonds.
 
De tweede pijler is de inning van de lidgelden, waarvoor in ruil een aantal voordelen en diensten  geleverd worden, voor alle leden van hetzelfde ziekenfondsen gelijk . Wie zich niet wenst aan te sluiten bij een ‘kleur’ziekenfonds kan gratis aansluiten bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeit van de federale overheid. Daar krijg je uiteraard alleen terugbetaling van de erkende Riziv-nomenclatuur.
 
De derde pijler van inkomsten komt uit de tak facultatieve verzekeringen. Deze tak heeft het absoluut niet gemakkelijk : iedereen rekent vooraf tot op de laatste euro uit of de betaalde verzekeringspremie wel met voldoende overschot zal kunnen gerecupereerd worden…