Nieuwe techniek voor atrofische bovenkaak

De diensten MKA en tandheelkunde van het AZ Sint-Jan in Brugge passen reeds geruime tijd – onder de expertise van Dr. Abeloos (MKA-arts) en Prof. Dr. Barbier (restauratieve tandheelkunde) – een nieuwe techniek toe bij het plaatsen van vaste prothesen bij patiënten met onvoldoende bot in de kaak voor implantaten.

 

Hierbij wordt de bovenkaak van de patiënten opgebouwd met kleine stukjes bot die uit het schedeldak afkomstig zijn. Dit is op zich al verrassend maar hierbij wordt ook onmiddellijk overgegaan tot het plaatsen van voorlopige implantaten tijdens de ingreep. Zo kan kort nadien reeds een vaste brug worden geplaatst.

 

De studie en de meer dan 10 jaar ervaring van het AZ Sint-Jan met deze techniek leidde tot een publicatie in Clinical Oral Implant Research. Hierbij werden bij 56 patiënten tijdelijke implantaten geplaatst en onmiddellijk daarop een voorlopige vaste brug. Dit gebeurde op hetzelfde ogenblik als (of kort na) de botopbouw  bij deze patiënten.

 

Na zes maanden werden de tijdelijke implantaten vervangen door definitieve exemplaren die nadien ook opnieuw met een tweede voorlopige brug werden belast. Na nog eens zes maanden wordt dan de definitieve brug geplaatst.

 

Deze behandelingen hebben prachtige resultaten. De voorlopige implantaten overleefden in 97,9% van de gevallen en de definitieve implantaten hadden een slaagkans van 92,2 % na 10 jaar, zij het met een matige maar significante afname van de botniveaus rond de implantaten. De patiënttevredenheid was hierbij ook hoog.

 

Dergelijke procedures kunnen dan ook een voorbeeld vormen voor de rehabilitatie van een volledig gebit bij patiënten met beperkt botvolume. Dit houdt een verbetering in van de levenskwaliteit van deze patiënten.

 

 

Bronnen: https://www.brugge.express/brugge/innovatieve-tandheelkundige-techniek-in-brugge-een-doorbraak-voor-patienten-met-beperkt-botvolume/

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/clr.14215