Mondzorg in Vlaamse woonzorgcentra is vaak problematisch

Uit de resultaten van een driejaarlijkse bevraging van de kwaliteit van het preventieve gezondheidsbeleid in Vlaamse WZC’s blijkt dat de mondzorg bij ouderen vaak problematisch is. Maar liefst zeven op de tien ouderen heeft volgens het Vlaams Instituut Mondgezondheid tandbederf.

 

Er wordt meer en meer aandacht besteed aan preventieve mondzorg. Dit blijkt echter niet het geval te zijn in de Vlaamse rusthuizen. Slechts in drie op de tien WZC’s komt jaarlijks een tandarts langs voor preventief onderzoek, 44% van deze centra hebben een structurele samenwerking met een mondhygiënist of tandarts om preventieve mondzorg te bieden.

 

In de meeste rusthuizen wordt wel aandacht besteed aan het thema door bv. de ouderen te wijzen op het belang om dagelijks hun tanden te poetsen of dit te laten doen indien de bewoner dit niet langer kan.

 

De peiling werd uitgevoerd door het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw en werd ingevuld door 199 van de 825 erkende woonzorgcentra in Vlaanderen. Over Waalse rusthuizen zijn geen gegevens bekend maar er vermoed wordt dat ook hier de preventieve mondzorg te wensen overlaat.

 

Bron: https://www.despecialist.eu/nl/nieuws/mondzorg-in-vlaamse-woonzorgcentra-vaak-problematisch.html