Hoeveelheid kaakoperaties neemt aanzienlijk toe

Tussen 2011 en 2021 is het jaarlijks aantal kaakoperaties meer dan verdubbeld. Waar in 2011 nog 2.497 keer dergelijke operatie werd uitgevoerd was dit in 2021 reeds 5.481 keer. Het lijkt er dan ook op dat mensen, voornamelijk jongeren, steeds vaker voor een kaakcorrectie kiezen.

 

Dit komt volgens dokter Van Hemelen, diensthoofd van de MKA-afdeling van het Antwerpse AZ Monica, voort uit het feit dat de orthodontist niet alle oorzaken van problemen kan wegnemen. Zo stelt dokter Van Hemelen dat hoewel een orthodontist de tanden in een nieuwe positie forceert en indien nodig tanden kunnen worden getrokken, de problemen aan de kaak niet worden aangepakt. Indien de kaken immers niet goed op elkaar zitten of te klein zijn dan is er te weinig ruimte voor de tanden en schuiven ze over elkaar.

 

Aangezien de operatietechnieken sterk verbeterd zijn kunnen kaakcorrecties hier voor de oplossing zorgen. Door de correctie kunnen de tanden mooi en goed naast elkaar staan en blijft dit – volgens dr. Van Hemelen – ook zo voor het gehele leven van de patiënt, uiteraard op voorwaarde van degelijk onderhoud.

 

We kunnen ons echter de vraag stellen of deze laatste zin geen wishful thinking is. Net zoals zovele disciplines in de tandheelkunde en de geneeskunde is stabiliteit een constante zorg. Reeds tientallen jaren verschijnen tal van meningen en studies over recidive in de orthodontie.

 

De door alle orthodontisten gekende dr. Robert Little schreef ooit in American  Journal of Orthodontics  and Dentofacial Orthopedics : ‘Cases respond in an unpredictable manner with no apparent predictors of future success. The only way to ensure continued satisfactory alignment posttreatment probably is by use of fixed or removable retention for life ‘.

 

Wel is het zo dat voor de kaakverhoudingen die nu niet toelaten een bevredigend resultaat te bekomen met enkel orthodontische tussenkomst alleen, de chirurgische benadering een grote hulp is.  Een zekere John Mew schreef in het reeds genoemde American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics reeds tientallen jaren geleden : ‘the blunt truth is that orthodontic treatment is not particularly succesful outside that group of cases that ‘grow favourably’ . However well treated, most cases relapse to an unsatisfactory extent ten years or more out of retention. ‘ 

 

De gevallen met serieuze verticale of anterioposterieure en transversale skelettale problematiek zijn al altijd een kwelling geweest voor de orthodontist, en uiteraard voor de patiënt . De huidige operatietechnieken in de maxillofaciale chirurgie zijn een fenomenale vooruitgang, en dus vooral in die groep die niet ‘grow favourably’ is. Toch zal relaps zal een blijvend probleem zijn. De myofunctionele problematiek is nog altijd zeer moeilijk te beheersen , en zonder harmonieuze functies geen stabiliteit…

 

Bron: https://www.standaard.be/cnt/dmf20220930_93631128