Geen peri-implantitis bij zirconium-implantaten na 12 jaar

Het grootste probleem voor de implantaten-sector blijft peri-implantitis. Meta-analyses tonen aan dat tot 47% van de patiënten peri-implant mucositis ontwikkelen, hetgeen tot peri-implantitis leidt bij ongeveer de helft van deze gevallen. Zo’n 22% van de patiënten krijgen dus te maken met peri-implantitis.

 

Dr. Sofia Karapataki van de Medical University of Graz (Oostenrijk) heeft gedurende 12 jaar patiënten met tweeledige zirconium-implantaten opgevolgd en kwam recent met opvallende conclusies naar buiten. De studie werd gepubliceerd in het International Journal of Oral and Maxillofacial Implants.

 

De onderzoekers stelden vast dat bij geen enkele van de patiënten peri-implantitis werd teruggevonden. Ook heeft ieder geplaatst implantaat deze 12 jaar overleefd en werden bij slechts 3 van de 39 patiënten ongezond zacht weefsel teruggevonden. Deze studie is representatief voor de alledaagse dentale praktijk aangezien ook patiënten met niet-ideale omstandigheden tijdens de studie werden opgevolgd. Zo werd een patient met kanker, een persoon met down-syndroom en verstokte rokers in de studie opgenomen.

 

Bij deze patiënten werd het tweedelig Patent-zirconium implantaat gebruikt dat een ruwere oppervlakte topografie bezit en een specifieke samenstelling van stoffen heeft. Dit leidt tot een groter contact tussen het transmucosaal oppervlak en het zacht weefsel en sluit dit daardoor beter af voor bacteriën die peri-implantitis kunnen veroorzaken.

 

Dr. Karapataki concludeert hieromtrent dat de studie excellente resultaten van het implantaatsysteem kunnen aantonen, ook bij de gewone dagelijkse patiënten. Er kan dan ook gehoopt worden dat peri-implantitis in de dagelijkse praktijk kan worden teruggedrongen.

 

Bron: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38085741/ & www.mypatent.com