Deze maand in DentistNews

De winter heeft onze contreien ondertussen verlaten en de derde DentistNews-editie is al weer op weg naar de Belgische dentale professionals. Wat heeft deze editie voor jullie in petto?

 

Kan hypnose een meerwaarde vormen in de tandartsstoel? Hypnose werkt immers wel degelijk op de hersenactiviteit en vermindert de pijn. Zo werd er aangetoond dat dit kan gebruikt worden om acute (tand)pijn te verminderen zolang de patiënt hier zelf voor open staat. Tandarts Hiba Hadid onderzoekt dan ook de zin en/of onzin van digitale sedatie in een tandartspraktijk.

 

Na de inleiding van het ‘Dahlprincipe’ in onze vorige editie gaan we verder in deze reeks met ‘Dahlen in het kwadraat’. Hierin toont dr. Hans van Pelt hoe orthodontie kan gecombineerd worden met een Dahl-frame om de duur van orthodontische behandelingen te kunnen verminderen. De vaste apparatuur in de onderkaak lijnt immers de onregelmatige elementen uit en het Dahl-frame zorgt voor een gecontroleerde overbelasting op het onderfront.

 

De oorzaken van coronale resorptie zijn tot op heden nog steeds onbekend. Toch wordt wel aanvaard dat het gaat om een idiopathische resorptie waarbij het geresorbeerde glazuur en dentine vervangen wordt door bot. Dit komt meestal slechts bij één tand in een gebit voor, al zijn er ook gevallen waarbij meerdere tanden werden aangetast. Aangezien dit echter zelden gepaard gaat met klachten vanwege de patiënt kan de vraag gesteld worden of hieraan iets moet gedaan worden?

 

Tandartsen zijn doeners, geen strategen. Een uitspraak waarmee het te snel en symptomatisch behandelen in de tandheelkunde wordt bekritiseerd. Tandarts Jasper Tholen toont ons door middel van een casus hoe kan vertrokken worden vanuit de idee wat er nog over is bij de patiënt in tegenstelling tot wat reeds verloren is gegaan. Zo kan een gedeelte van het bestaande dentitie veranderen van hopeloos verloren naar hoopvol herboren.

 

Ontvangt u ons magazine nog niet ? Of verhuist u binnenkort?

Dan kan u dat steeds melden info@dentistnews.be