App helpt tandartsangst verminderen

Aan de NYU College of Dentistry en de Penn School of Dental Medicine werd de app Dental Fearless ontwikkeld. Deze app tracht d.m.v. het principe van cognitieve gedragstherapie de angst voor een tandartsbezoek te verminderen.

 

Klinisch psycholoog en hoofdonderzoeker Richard Heyman verwijst hierbij naar de cyclus van angst die ontstaat omwille van hun tandartsangst. Door deze te behandelen met medicatie en kalmeringsmiddelen krijgt de patiënt het gevoel dat hij een tandartsbezoek niet aankan zonder deze hulpmiddelen, hetgeen net een nog grotere angst en vermijding van de tandarts tot gevolg heeft. Dit leidt uiteraard opnieuw tot grotere tandproblemen die de angst nog versterken.

 

Daarom verstrekt de applicatie tips en vaardigheden om tijdens het tandartsbezoek te gebruiken. Zo worden bv. ademhalingsoefeningen en methodes om de spieren te ontspannen gegeven, communicatietips verstrekt, negatieve gedachten uitgedaagd en kunnen de patiënten vooraf het bezoek een actieplan opmaken. Als de gebruikers na hun bezoek nog altijd angst ervaren kunnen zij bv. ook worden uitgenodigd voor een gesprek met een ondersteuner of psycholoog.

 

Bij een eerste studie maakten 48 deelnemers met een matige tot ernstige angst voor de tandarts gebruik van de app. 49% van hen meldden dat zij niet langer angstig waren, terwijl ze bijna allemaal (97%) aangaven de ongemakken van het bezoek wel aan te kunnen. Ook gaf 85% aan dat de afspraak beter was verlopen dan verwacht.

 

De onderzoekers menen dan ook dat dergelijke methodes uit de gedragstherapie geïntegreerd moeten worden in de tandheelkundige praktijk. Dit is op een efficiënte en goedkope manier mogelijk via dergelijke applicaties.

 

De app zal nu op een grotere schaal worden getest en er wordt nagegaan of hier ook virtual reality-toepassingen aan kunnen worden toegevoegd.

 

Bron: https://dentistry.co.uk/2024/03/01/mobile-app-cures-dental-fear-in-half-of-users-study-says/