1733: quid tandartsen?

In een antwoord op een parlementaire vraag bevestigde minister De Block haar voornemen om in het oproepnummer 1733 voor niet-planbare zorg (anders dan de niet dringende medische hulp) ook de wachtdiensten van andere zorgverstrekkers zoals apothekers en tandartsen, te integreren. Maar daarvoor zou eerst de wachtdienst voor tandartsen uniform in België moeten worden georganiseerd.

 

De discussies over het centrale noodoproepnummer 1733 lopen intussen al enige jaren. Wie 1733 belt, zou in het vervolg kunnen weten wie de huisarts, apotheker of tandarts van wacht is. Op dit ogenblik is er niet een centraal nummer en afhankelijk waar je woont, kan dit soms een verschillend nummer zijn, zeker voor huisartsen. Of een betalend nummer in heel Vlaanderen, zoals dat voor de wachtdienst van Vlaamse tandartsen. CD&V-politicus Roel Deseyn hekelde deze praktijken in een recente parlementaire vraag. Hij vroeg de minister een stand van zaken. Veel nieuws kon de minister niet over 1733 kwijt. “Het systeem wordt nu voor huisartsen van wacht uitgerold, en daarna kan het uitgebreid worden, ook naar tandartsen toe.” Maar het venijn zit in de staart van haar antwoord: “Maar alvorens we deze extra wachtdiensten kunnen opnemen in de oproepcentrales 1733 dienen ook deze op een uniforme wijze in gans het land georganiseerd te worden.” Waarmee de minister impliciet te kennen geeft dat de wachtdienst voor tandartsen eerst nationaal en uniform moet worden georganiseerd, vooraleer er sprake kan zijn van een integratie. Of hoe patiënten de komende jaren nog altijd een betalend nummer zullen mogen blijven bellen.

 

Bron: parlementair verslag DO 2015201612057