Tandheelkundige beeldvorming veroorzaakt wel degelijk kanker

In de VS zouden een kleine 1000 kankergevallen rechtstreeks gelieerd kunnen worden aan tandheelkundige bestraling.

 

Een studie, verschenen in een Elsevier uitgave 'Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology', maakt ons opnieuw wakker! We zijn de laatste jaren overspoeld door nieuwe toestellen met alsmaar lagere stralingsdoseringen, en verliezen blijkbaar uit het oog dat er nog wel degelijk stralingsdosering is ....

Een groot deel zou te maken hebben met intra-orale foto’s en cone beam en hoge resoluties.

 

Ook wordt veel te veel onnodige beeldvorming aangehaald. Voor de intra-orale opnames zou 75% risicoreductie mogelijk zijn met systematisch gebruik van rechthoekige collimator.

 

De studie vermeldt o.a. ook dat patiënten van deze risico’s niet op de hoogte zijn en suggereert in de toekomst een informed consent en toestemmingsformulieren door de patiënt te laten ondertekenen.

 

Bron