Cervitec gel - Ivoclar

Verbeterde plakindex en ondiepere pockets

Studie: Intensieve mondverzorgingsgel verbetert de klinische behandelingsresultaten van peri-implantaire mucositis.

Persoonlijke mondzorg speelt een belangrijke rol als het gaat om lange termijn onderhoud van implantaat gedragen restauraties. Deze maatregelen zijn vooral van belang in situaties waarin mucositis reeds is ontwikkeld, dat wil zeggen, als het peri-implantaat weefsel is ontstoken. Een succesvolle behandelingsstrategie voor dit soort gevallen is ontwikkeld tijdens een klinische studie in Zweden.

Achtendertig mensen namen deel aan de dubbelblinde studie van Hallström et al. (2015). Hun gemiddelde leeftijd was 69 jaar. Alle proefpersonen vertoonden peri-implant mucositis rondom ten minste één implantaat. Na het eerste onderzoek werden de patiënten geïnstrueerd over orale hygiëne en onderhoud. Bovendien werd aanwezige plak en tandsteen mechanisch verwijderd door een tandarts. Daarna werden de deelnemers toegewezen aan ofwel de test- of de controlegroep. Over een periode van 12 weken, poetsten de leden van de testgroep in de avonden hun tanden met Cervitec gel in plaats van tandpasta. Deze gel bevat 0,2% chloorhexidine en 900 ppm fluoride. In tegenstelling tot de testgroep gebruikte de controlegroep een placebo gel met 900 ppm fluoride, zonder chloorhexidine.

 

Vermindering van het bloeden na sonderen

Het extra gebruik van de mondverzorgingsgel had een statistisch significant effect op de vermindering van het bloeden na sonderen in vergelijking met de placebo-gel. Bovendien is de lokale plakindex in de testgroep verbeterd en de parodontale pocketdiepte verminderd.

Goede medewerking
Gedurende de onderzoeksperiode, zijn er geen verkleuring van de tanden of dysgeusie (verandering van smaak) waargenomen of gerapporteerd. De deelnemers hebben het gebruik van de gel met milde smaak goed toegepast.


Cervitec® is een geregistreerd handelsmerk van Ivoclar Vivadent AG.

 

Literature: Hallström H, Lindgren S, Twetman S: Effect of a chlorhexidine-containing brush-on gel on peri-implant mucositis. Int J Dent Hyg 2015; doi: 10.1111/idh.12184