WHO maakt stand van zaken omtrent wereldwijde mondgezondheid

Zo’n twintig jaar na de vorige publicatie van het World Oral Health Report heeft de WHO een nieuwe Global World Oral Health Report (GOHSR) gepubliceerd in november 2022. Hierin wordt een stand van zaken opgemaakt omtrent de wereldwijde mondgezondheid. Dit is een belangrijke stap in het proces om meer middelen vrij te maken ter verbetering van de globale mondzorg en dit op te nemen binnen de universele gezondheidszorg.

 

De WHO definieert mondgezondheid als de toestand van de mond, tanden en orofaciale structuren die individuen in staat stelt essentiële functies uit te voeren, zoals eten, ademen en spreken, en omvat psychosociale dimensies zoals zelfvertrouwen, welzijn en het vermogen om te socialiseren en te werken zonder pijn, ongemak en schaamte. De WHO gaat dan ook uit van een zeer brede definitie.

 

Hierbij komt het rapport tot enkele opvallende conclusies:

 • Zo schat de WHO het aantal mensen met een vorm van mondaandoening op zo’n 3,5 miljard mensen (ongeveer 50% van de wereldwijde bevolking).
 • De last van mondaandoeningen overstijgt de gevallen van de volgende vijf meest voorkomende niet-overdraagbare aandoeningen gecombineerd met meer dan één miljard!
 • De belangrijkste oorzaken van mondaandoeningen zijn:
  o Onbehandelde tandcariës;
  o Ernstige parodontale ziektes;
  o Edentulisme en kanker van lip en mondholte;
 • Verrassend genoeg is het aantal mondaandoeningen wereldwijd tussen 1990 en 2019 sneller gestegen dan de bevolkingstoename, wat betekent dat huidig beleid en maatregelen niet voldoende werken.
 • Wereldwijd leiden deze aandoeningen tot jaarlijkse uitgaven van zo’n 387 miljard dollar aan directe kosten en nog eens 323 miljard dollar aan indirecte kosten.

 

Hoe komt deze enorme last van mondaandoeningen dan tot stand? De WHO onderscheidt 3 verschillende oorzaken:

 • Mondgezondheid wordt bepaald door sociale condities binnen de gemeenschap. Het gedrag wordt immers gestuurd door politieke, sociale, familiale en historische omstandigheden.
 • De toenemende impact en verfijning van gerichte commerciële advertenties hebben geleid tot een onevenwichtige balans. Enerzijds worden hiermee schadelijke gevolgen (roken, alcoholisme) gepromoot, anderzijds heeft het gebruik van gefluorideerde producten ook gezonde gewoontes gepromoot. Hierbij haalt de WHO de toegankelijkheid van gefluorideerde tandpasta in alle landen aan als een belangrijk strijdpunt.
 • Tenslotte is er een duidelijke terughoudendheid van beleidsmakers en verzekeringsmaatschappijen om mondzorg onder de universele gezondheidszorg en ziekteverzekering te brengen. Dit leidt tot een sterk geprivatiseerde markt waarin monopolies kunnen worden gecrëerd door ongelijke toegang en verdeling van de werkkrachten.

 

Het integraal WHO rapport kan hier worden geraadpleegd:

https://www.who.int/team/noncommunicable-diseases/global-status-report-on-oral-health-2022

Bron: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/odi.14516