VS - tandartsen hebben minder vaak COVID-19 dan andere gezondheidswerkers

Een lager percentage tandartsen in de Verenigde Staten is besmet (geweest) met COVID-19 dan andere eerstelijnsgezondheidswerkers, meer dan een jaar nadat de pandemie daar verscheen. Dit blijkt uit een onderzoek van de American Dental Association Science & Research Institute and Health Policy Institute.

De studie is een voortzetting van het eerste grootschalige rapport van incidentiecijfers van COVID-19 onder tandartsen in de VS dat in oktober 2020 werd gepubliceerd. Het onderzoek had als doel de cumulatieve prevalentie van de ziekte onder tandartsen te bepalen, de maandelijkse incidentie te berekenen en de mate van het gebruik van bepaalde infectiebeheersingspraktijken te beoordelen.

 

2,6 procent

De resultaten zijn gebaseerd op online enquêtegegevens die zijn verzameld van 8 juni tot 13 november 2020. 2.196 Amerikaanse tandartsen van privé- en openbare praktijken beantwoordden vragen over de COVID-19-testen die ze hebben ondergaan, de symptomen die ze hebben ervaren en de infectiepreventieprocedures die ze in hun praktijk hebben gevolgd.

Het cumulatieve infectieprevalentiepercentage was 2,6% over de periode van zes maanden. De incidentiecijfers varieerden van 0,2% tot 1,1% per maand met een gemiddelde van 0,5%. Ter vergelijking: ander onderzoek geeft aan dat de cumulatieve prevalentie voor Amerikaanse gezondheidswerkers varieerde van 3,3% voor in Chicago gevestigde ziekenhuisartsen tot 35,3% voor in de VS gevestigde spoedeisende geneeskunde, volgens de ADA.

 

Praktijk zelden besmettingsbron

In totaal meldden 57 tandartsen ooit een COVID-19-diagnose te hebben ontvangen. De waarschijnlijke bron van de infectie werd in 23 van die gevallen geïdentificeerd via contactonderzoek door een gezondheidsinstantie of kliniek, waarbij in twee gevallen de tandartspraktijk als infectieplaats naar boven kwam.

 

Aerosolgenererende procedures

Omdat veel tandheelkundige procedures aerosolen genereren werd aanvankelijk aangenomen dat het beoefenen van tandheelkunde een hoog risico op SARS-CoV-2 inhield voor tandartsen. Tijdens de onderzoeksperiode steeg het percentage tandartsen dat dergelijke procedures desondanks uitvoerde van 92,8% in de eerste maand tot 98,4% in de laatste maand.

 

Infectiepreventie

Minstens 99,7 % van de tandartsen zei dat ze elke maand uitgebreide infectiepreventie- en -controlestrategieën in hun praktijk toepasten. Veel gemelde maatregelen zijn het screenen van personeel en patiënten op COVID-19, desinfectie tussen patiëntafspraken en het aanmoedigen van afstand tussen patiënten.

 

Naleven van strikte protocollen

“Deze studie toont een hoge mate van screening van patiënten vóór de afspraak en passende maatregelen voor infectiebeheersing gedurende de onderzoeksperiode, wat aantoont dat het naleven van zeer strikte protocollen voor uitgebreide infectiebeheersing helpt om hun patiënten, hun tandheelkundige team en zichzelf te beschermen”, aldus de hoofdauteur van het rapport.

 

Bron:
Journal of the American Dental Association 
Report Finds COVID-19 Rate Among Dentists is Less than One Percent

https://jada.ada.org/article/S0002-8177(21)00204-X/fulltext?dgcid=PromoSpots_ADAorg_ADANews_JuneJADACOVID