Vitalink: online delen van patiëntengegevens

Vitalink is het nieuwe, digitale platform van de Vlaamse overheid voor het veilig delen van zorg- en welzijnsgegevens. Dankzij Vitalink kan iedere zorgverlener, van huisarts tot thuisverpleger, op een eenvoudige manier beschikken over correcte en volledige patiënteninformatie. Dat gebeurt steeds met het volste respect voor de privacy en onder erg strenge beveiligingsvoorwaarden. Zo werken zorgverleners beter samen en krijgen patiënten de best mogelijke zorg en begeleiding. 

 

Uw beroep bepaalt tot welke gegevens van de patiënt u toegang krijgt, en wat u ermee kan doen. Bepaalde zorgverleners kunnen gegevens schrijven, anderen alleen lezen. Zo kan een apotheker niet noodzakelijk dezelfde gegevens raadplegen of wijzigen als bijvoorbeeld een arts.

 

Alleen de gegevens die relevant en noodzakelijk zijn voor de behandeling van de patiënt en de continuïteit van zijn zorg worden gedeeld. Dat geldt voor gezondheidsgegevens en administratieve gegevens.

 

Zo maak je er gebruik van:

  1. Ga naar https://www.ehealth.fgov.be/idp/Authn/Profile?language=nl en geef er je goedkeuring om je gegevens te delen. (Om toegang te krijgen tot je gegevens op Vitalink met de Patient HealthViewer, moet je eerst toestemming geven. Zonder toestemming kan niemand jouw gegevens raadplegen, zelfs jij niet.)
    Opgelet: hier heb je een elektronische identiteitskaart en -lezer voor nodig!
  2. Installeer de Patient HealthViewer. Een handleiding met schermvoorbeelden vind je hier
  3. Open de Patient HealthViewer via het startmenu of de snelkoppeling op je bureaublad. Een handleiding met schermvoorbeelden vind je hier.