Tandartsen in de beleidsnota Volksgezondheid

In het federale parlement werd enkele weken geleden de Algemene Beleidsnota voor Volksgezondheid besproken. Daar stonden - uiteraard - ook enkele dingen in die de Belgische tandartsen aanbelangen. Maar echter geen grote verrassingen.

De tandartsen komen vooral aan bod in het hoofdstuk rond “Deontologie en kwaliteit” van de zorg. In de eerste plaats, de Orde van tandartsen. Op dit ogenblik is er geen Orde van tandartsen en dat zal dus - als we de nota mogen geloven - in de toekomst veranderen. Maar blijkbaar moet eerst de Orde van artsen grondig worden hervormd: “Het disciplinair recht wordt gemoderniseerd. Er wordt voorzien in een geanonimiseerd repertorium van tuchtuitspraken, dat geanonimiseerd publiek wordt gemaakt.” Dat is alvast een grote verandering, omdat uitspraken van ordes van zorgverstrekkers nooit worden bekend gemaakt. “De hervorming van de Orde van artsen zal ook in een volgende fase als basis worden gebruikt voor het oprichten van een orde voor tandartsen en de geestelijke gezondheidsberoepen”, staat verder te lezen. Waarvan akte. Tot slot kwamen ook de mondhygiënisten ter sprake: “In de Wet Diverse bepalingen werd de wettelijke basis gecreëerd voor de delegatie door de tandarts van handelingen inzake tandheelkunde aan verpleegkundigen en aan paramedische beroepen. In de loop van 2018 zal hieraan uitvoering gegeven worden en zullen de mondhygiënisten zeker een deel van het werk van de tandarts kunnen opvangen.”

 

Bron: Algemene Beleidsnota Volksgezondheid