ROL VAN VAPEN BIJ TANDVLEESAANDOENINGEN

Aan de NYU, New York University, werd bij een tachtigtal patiënten onderzoek gedaan naar welke rol vapen kan spelen in het ontstaan van een tandvleesproblematiek. 

 

Vapen, e-sigaretten roken, wordt door voorstanders aangeprezen als veel minder schadelijk dan roken.

Alvast voor de gekende parodontale problemen blijkt dat hoe langer hoe meer niet zo te zijn.

 

Het microbioma in de mondholte bij vapers is weliswaar uniek, maar niet zo erg verschillend van dat van rokers. 

 

Verschillende types bacteriën werden zowel bij vapers als bij rokers teruggevonden, maar niet bij niet-rokers. Evenwel waren een aantal bacteriën zoals Fusobacterium en Bacteriodales, die gekend zijn voor hun nefaste rol bij het ontstaan van tandvleesaandoeningen, wel heel dominant aanwezig.

 

Reeds decennialang wordt onderzoek gedaan bij rokers, voor vapers echter staan de onderzoeken nog in de kinderschoenen.

 

Bron