No-shows nog steeds in de lift bij medische beroepen

We voelen het zo goed als dagelijks: de nonchalance in verband met gemaakte afspraken gaat nog steeds verder. 

 

Het neutraal syndicaat voor zelfstandigen deed een bevraging bij diverse medische beroepen, en de vraag klinkt zeer luid om een wettelijk kader te maken voor invordering van geleden schade wanneer patiënten niet komen opdagen.

 

Nu blijft het veelal bij theorie : een melding in de wachtzaal met dreiging van een boeteclausule bij het niet naleven van de afspraak blijft meestal dode letter.

 

Reken er toch maar niet op dat die wettelijke regeling er komt....

Bron.