Nanorobots zijn een beloftevolle innovatie binnen de endodontie

Dagelijks worden meer dan 41.000 wortelkanaalbehandelingen uitgevoerd. De mate waarin dit al dan niet succesvol gebeurt is afhankelijk van de anatomie en de tandstructuur. Toch moet vastgesteld worden dat zo’n 20% van de behandelingen falen. Hier kunnen nanorobots op termijn echter hun meerwaarde bewijzen.

 

De meeste mislukte behandelingen komen voort uit het feit dat het wortelkanaal niet volledig kon gedesinfecteerd worden, wat dan weer leidt tot ontstekingen en parodontitis. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij complexe wortelstructuren. Net hier kunnen nanorobots voor het verschil zorgen. De grootte van een nanobot is 1 miljoenste van een millimeter, dit vereist dan ook gespecialiseerde apparatuur, namelijk een elektronenmicroscoop om ze te kunnen zien. Dergelijke nanobots zijn ontwikkeld om alle hoeken en kanten van zo’n complexe tandwortels te kunnen bereiden. Onderzoek toonde reeds aan dat nanobots wel degelijk plekken kunnen bereiken die via traditionele endodontie moeilijk of niet bereikbaar zijn.

 

Op deze manier kunnen nanobots de infecties helpen lokaliseren en identificeren en de diagnose verbeteren. Ze kunnen eveneens een lading antibiotica bevatten en geprogrammeerd worden om deze vrij te laten als de infectie wordt bereikt. Door de sensoren die deze nanobots bezitten en het feit dat ze op afstand kunnen worden gebruikt zijn zij preciezer en sneller dan traditionele boren.

 

Het onderzoek naar deze nanobots is nog in een experimenteel stadium en de meerwaarde zal zich nog in de praktijk moeten bewijzen. Zo zullen onder meer de positionering van de nanobots, de kost van de productie, de biocompatibiliteit en de coördinatie van een groot aantal van deze robots verder moeten worden ontwikkeld. Evenzeer zullen deze nanobots steeds de expertise van een endodontist vereisen. Toch toont deze innovatie beloftevolle resultaten en wordt langzaam de weg vrijgemaakt voor commercieel gebruik van deze technologie.

 

Bronnen:

https://healthnews.com/family-health/dental-and-oral-health/dental-nanorobots-innovation-to-improve-root-canal-treatment/

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adhm.202200232