Hoorzitting met denturisten in Commissie Volksgezondheid

Op woensdag 25 april aanstaande komt de Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en Maatschappelijke Hernieuwing van de Kamer van de volksvertegenwoordigers bijeen om het over de wet op de uitoefening van de gezondheidsberoepen te hebben. Op deze zitting mogen vertegenwoordigers van tandartsen en denturisten hun zegje over hun beroep, bevoegdheden en voorwaarden komen doen.

 

In de Commissie Volksgezondheid van de Kamer komen doorgaans niet veel tandartsen aan het woord, laat staan denturisten. Op de sessie van 25 april zal de Commissie Volksgezondheid de hervorming van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 over de uitoefening van de gezondheidsberoepen bespreken en heeft daarvoor vertegenwoordigers van de tandartsen uitgenodigd, maar ook de denturisten. Dat laatste is een beetje verwonderlijk, want het laatste advies van de Raad voor Tandheelkunde maakt brandhout van de denturisten en zegt dat ze “overbodig en gevaarlijk” zijn. De Unie van Belgische gediplomeerde Denturisten (UBDD) mag gedurende tien minuten een uitleg komen geven over hun beroep en hun standpunt. In de aanloop naar de hoorzitting polste de Commissie ook bij UBDD welke sprekers er interessant konden zijn. UBDD stelde de Nederlandse Prof. Dr. Rien van Waas en VUB-professor Kris Collys voor, beide experts en warme pleitbezorgers voor de denturisten. Maar de Commissie liet echter weten dat beide professoren niet welkom zijn.