Hoeveel verdient de gemiddelde tandarts?

Het Franstalige magazine Moustique heeft onderzoek gedaan naar de lonen en inkomsten van Belgische tandartsen. Hierbij stelt zij vast dat deze sterk afhankelijk zijn van verschillende factoren. De belangrijkste factor is de vraag of de tandarts al dan niet zelfstandig werkt of in de publieke sector actief is.

 

Het netto salaris van een ambtenaar-tandarts ligt immers duidelijk lager dan dat van een zelfstandige collega. Afhankelijk van de locatie en de ervaring van de tandarts varieert hun loon tussen zo’n 2.800 à 3.500 EUR netto per maand. Dit is slechts de kleine minderheid, aangezien zo’n 90% van de tandartsen kiest voor een zelfstandige carrière.

 

Bij deze groep is het salaris uiteraard moeilijker te bepalen, afhankelijk van een aantal factoren. Hierbij stelt Moustique onder andere volgende factoren vast:

  • De huurprijs van hun praktijk en bijhorende kosten
  • De kosten voor de aankoop en het onderhoud van materiaal en apparatuur
  • Het bedrag van hun honoraria, die vrij worden vastgesteld als de tandarts niet geconventioneerd is
  • Het aantal patiënten dat wordt behandeld en opgevolgd

 

Gemiddeld komt het weekblad echter tot de conclusie dat het gemiddelde netto salaris van een tandarts kan geschat worden op 7.700 EUR per maand. Hierbij gelden uiteraard ook nog bijkomende verschillen tussen de specialisten en algemene tandartsen. Eigenlijk is het in ons land moeilijk in te schatten hoeveel artsen en tandartsen verdienen. Zo goed als iedereen werkt in vennootschapsvorm en de weddes die daaruit opgenomen worden zijn vaak beperkt en fiscaal geoptimaliseerd.

 

Als we naar de buurlanden kijken dan stellen we vast dat de Franse zelfstandige tandartsen gemiddeld zo’n 6.100 EUR netto verdienen, waar in de publieke sector dezelfde vergoedingen worden betaald als in België. In Duitsland verdient een startende tandarts gemiddeld zo’n 2.950 EUR per maand, hetgeen tandartsen op de achtste plaats brengt van beroepen met hoogste starterslonen.

 

Bij het Nederlandse Dentalinfo vinden we een andere benadering.  Meer bepaald werd in 13 praktijken nagegaan wat de gemiddelde omzet per behandelstoel was. Door middel van een aantal assumpties kon Kuiken Praktijkmanagement tot de conclusie komen dat de gemiddelde omzet per stoel van een Nederlandse praktijk op zo’n 236.250 EUR komt (de mediaan lag op 217.000 EUR), exclusief de techniekkosten.

 

Bron:

https://www.moustique.be/actu/travail/2023/03/31/combien-gagne-un-dentiste-en-belgique-decouvrez-le-salaire-des-dentistes-belges-259517

 

https://www.dentalinfo.nl/ondernemen/onderzoek-naar-de-gemiddelde-praktijkomzet-hoe-goed-scoort-jouw-praktijk/