Het Verdrag Minamata is een doorbraak voor de tandarts

Doel van het verdrag is een kwikvervuiling tegen te gaan.

Kwik mag niet langer leiden tot milieuvervuiling, schrijft de World Dental Federation.

Voor de dentale sector betekent dat een uitdaging om steeds minder amalgaam te gaan gebruiken. Onderzoek moet leiden tot nieuw materiaal voor vullingen en een betere verwerking van afval met amalgaam. Daarnaast zou meer ingezet moeten worden op preventie, waardoor restauratie minder vaak nodig is.

Het verdrag is het resultaat van een driejarig onderhandelingsproces tussen leden van het Environment Programme van de Verenigde Naties over kwikgebruik. Verschillende verenigingen uit de internationale dentale sector pleitten daarbij voor het uitfaseren van dentaal amalgaam, waarin kwik is verwerkt.

 

Lees meer: World Dental Federation