Hachelijke toestanden bij de tandartsen in Kinshasa

Iedereen weet dat CONGO (Democratische Republiek…) nog steeds moeilijke perioden doorworstelt om op zijn poten te vallen. Onze laatste missie van “Wereldtandartsen” in juli 2013 zag dit helaas eens te meer bevestigd.

De uitrusting waarover de plaatselijke tandartsen beschikken is ronduit precair. Er werd een balans opgemaakt waaruit blijkt dat er een groot tekort is aan behandeleenheden (units). De patiënten worden meestal geïnstalleerd in tuinstoelen terwijl de lokale tandartsen bij gebrek aan het passend instrumentarium geen conserverende tandzorgen kunnen toedienen en zich noodgedwongen moeten beperken tot extracties en noodverzorging.

WTO heeft gezorgd voor een groot gedeelte van de materieelzendingen, maar dit blijft ontoereikend in deze oceaan van noden.

 Op 15 en 16 juli 2013 bestond het eerste werk uit een evaluatie van de materiële uitrusting van verscheidene gezondheidscentra: het St.Jozef hospitaal in Kisenso, evenals de Gezondheidscentra (Centres de Santé) in Mokali, in Boyambi, CBCO in Bandal en St.Kristoffel in Limete (Kinshasa),.

Op de 10 nagekeken installaties bleken er slechts 2 behoorlijk functioneel.

Nochtans zijn het niet de bekwame tandartsen die ontbreken in Congo. Het probleem is dat zij onbezoldigd zijn, en dat het merendeel der patiënten totaal onbemiddeld zijn (een extractie kost 5 dollar, een tandverzorging gemiddeld 10 $), terwijl een gemiddeld maandloon (bv. van een politieman) niet hoger ligt dan 25 $.

Bovendien sterven nog altijd teveel patiënten aan de complicaties van buccodentale infecties zoals flegmonen of uitgebreide etterige osteïtiden met necrose.

De tandartsen zouden moeten kunnen verzorgen in plaats van te extraheren. Hiertoe zouden ze moeten bezoldigd worden van staatswege zodat de bijdrage van de patiënt beperkt kan blijven tot 1 $ per verzorging.

Met de Minister van Nationale Gezondheidszorg hebben wij hieromtrent overlegd en hem de diverse problemen uiteen gezet. Hij heeft ons verzekerd vanaf 2014 de nodige fondsen vrij te maken na het overhandigen van een door BDOM en WTO opgesteld dossier (Diocesaan Bureau voor Geneeskundige Activiteiten samen met Wereldtandartsen).

De Heer Minister beloofde tevens te investeren in de verbetering van de Buccodentale Gezondheidszorg in Kinshasa en via de referentiehospitalen van het land.

Sedert onze terugkeer naar België konden we reeds een THK kabinet uitrusten in het Gezondheidscentrum van Kizito in Kingabua, maar er moet nog heel wat materieel aangevoerd worden.
Voor zover wij weten bestaat geen tandheelkundig depot in Kinshasa. Sommige kabinetten beschikken amper over een paar boren voor hoekstuk of turbine. Ook moet de kennis van de operatieve tandzorg bij de tandartsen onderhouden – en verbeterd worden, want door gebrek aan praktijk gaat hun praktische – en theoretische bekwaamheid er op achteruit (wegens de onbemiddeldheid der patiënten vragen deze enkel nog om extracties).

Hoe kunt u ons helpen ?

- Wij zouden willen dat vrijwilligers tandartsen ons komen vervoegen om gedurende twee weken effectief tandzorgen te verlenen in Kinshasa. Wij organiseren jaarlijks twee missies (één in juli en één in december), maar indien wij talrijker zijn, kunnen meer missies op touw gezet worden.

- Het ware een kostbare aanwinst indien onze collegae ons tweedehands materieel zouden willen verschaffen (units, radiografietoestellen, compressoren, extractietangen, klein instrumentarium).

- U kan zelf ook bijdragen tot het welslagen van onze projecten door een gift over te maken aan Wereldtandartsen, waarmee we grote hoeveelheden anesthetica, naalden en de andere verbruiksmaterialen moeten aankopen, zonder het instrumentarium te vergeten.

 

www.wereldtandartsen.be  /  www.dentistesdumonde.be

info@dentistesdumonde.be

 

Bankrekening (TRIOBEBB) BE82 5230 8027 6568
met de mededeling “Project Kinshasa”