GOED NIEUWS VOOR TANDARTSEN EN HUN TEAM ?!

Uit een zeer recent gepubliceerde studie blijkt dat, al bij al, wanneer we de veiligheidsvoorschriften volgen, er zo goed als geen risico is voor tandheelkundig personeel om in de praktijk besmet te worden met COVID19.

 

We weten allemaal dat COVID 19 in Italië, en zeker in Lombardije, lelijk huisgehouden heeft, en precies in deze periode, waar de pandemie op zijn hoogtepunt was, en precies ook in die regio, werd deze studie uitgevoerd. 

 

Het artikel verwijst naar de moeilijke situatie van de private tandartsen, aan wie in het begin gevraagd werd verder te werken maar die zo goed als geen richtlijnen kregen hoe dit dan wel veilig moest gebeuren.

Komen aan bod in het artikel: infectiedoses, transmissieroutes, omgevingsdesinfectie, persoonlijke beschermingsmiddelen, gorgelen, ventilatie, en heel wat meer.

 

De eindconclusie is: relatief simpele infectiecontroleprocedures die werden geïmplementeerd hadden effectief resultaat in de preventie van Covid19-besmetting voor het personeel dat geïnfecteerde patiënten behandelde : geen enkele medewerker raakte besmet. Deze maatregelen leken dus voldoende om het beroepsrisico te minimaliseren.

Lees zeker het volledige artikel in ORAL DISEASES