Geen AB meer voor endocarditispreventie

Zweden is één van de weinige landen die de aanbeveling van profylactisch toedienen van antibiotica bij patiënten met een verhoogd risico op infectie van de hartkleppen heeft geschrapt, en dit reeds in 2012. Nu zijn we 10 jaar verder en onderzoek aan het zeer gerenommeerde Karolinska Institutet in Stockholm  wijst uit dat dit geen verhoging van de gevreesde endocarditis meebrengt.  

 

Bron