FLUORIDEGEHALTE IN GROENE THEE UIT AZIE

Naast water is thee 's werelds meest gedronken drank. Onder de verschillende variëteiten van thee is groene thee de tweede meest populaire ter wereld. De grote helft van de theedrinkers drinkt dit voor het pure genot en de relaxatie, de kleinere helft omwille van de vermeende goede effecten van thee op de gezondheid. Deze effecten komen in de studie maar zijdelings voor.

 

Naast de weldaden is er ook bezorgdheid dat thee  wel toxische hoeveelheden  van schadelijke elementen zoals aluminium, lood en fluoride kan bevatten. Zowel groene thee, zwarte thee als witte thee : allen zijn ze afkomstig van dezelfde theeplant: Camellia sinensis.

 

Deze studie onderzoekt het fluoride gehalte van groene thee, en dan specifiek de verschillen in fluoridegehalte van de diverse groene thees, alnaargelang ze afkomstig zijn uit verschillende landen. De studie behelsde China, Japan, Sri Lanka en Zuid Korea:  4 landen uit Azië, de herkomst van groene thee.

 

 

Wat zijn de resultaten? 

Theestalen van verschillende landen variëren in fluoridegehalte. De Chinese stalen bevatten het meeste fluoride, de Japanse het minst.  De herkomst van de thee en de omgevingsfactoren zoals pollutie, grondwater, lucht en de grondsamenstelling waarin de plant groeit blijken rechtsteeks een effect te hebben op het fluoridegehalte dat zich accumuleert in de plant. De auteurs raden aan om bij de grote groene theedrinkers rekening te houden met deze bevindingen bij het voorschrijven van fluoridetherapie als onderdeel van een preventieschema voor de patiënt. 

 

Auteurs: 

Dr Ing en dr Magnuson van de Tufts University School of Dental Medicine in Boston

Dr Frantz  met private praktijk in Murfreesboro in Tennessee.

 

Lees het volledige artikel, verschenen in Journal of Canadian Dental Association hier https://jcda.ca/sites/default/files/l3.pdf