Eerste International Fellowship Symposium bij VOCO

Tandheelkundige dialoog met partners uit de hele wereld


Het eerste 'International Fellowship Symposium' bracht van 23 tot en met 27 oktober bijna 50 tandartsen en tandtechnici uit 22 naties van verschillende werelddelen naar Cuxhaven. Omlijst door een aantrekkelijk raamprogramma gaven zij lezingen en namen deel aan discussies met de 'dentalisten' van VOCO over actuele kwesties en de nieuwste methodes in de tandheelkunde. Dit luidde op maat het gebruik van het met de modernste techniek uitgeruste opleidingscentrum van het nieuwe VOCO-hoofdkantoor in en was zodoende in twee opzichten een geslaagde première. Voor de toekomst stelt het bedrijf hoge verwachtingen in deze hoogwaardige uitwisseling van ervaringen tussen vakmensen. „Met de nieuwe reeks bijeenkomsten zal VOCO zijn goede contacten in binnen- en buitenland verder uitbreiden en de vruchtbare dialoog tussen fabrikant en tandheelkundige praktijk intensiveren“, aldus Klaus Peter Hoffmann, hoofd van de afdeling Kenniscommunicatie. „Dit is voor een modern tandheelkundig bedrijf essentieel, wanneer het op lange termijn wil voldoen aan de informatiebehoefte en de eisen van zijn klanten“, legt Hoffmann uit.

 

Weerspiegeling van de sterke internationale oriëntatie

 

Nu al organiseert VOCO in verschillende landen samen met zijn partners uit de tandheelkunde regelmatig bijscholingsbijeenkomsten en hands-on-cursussen voor een praktische toepassing van tandheelkundige materialen in tandartskringen van kwaliteit, op universiteiten of in het kader van evenementen van de tandheelkundige handel. „Ook op dit gebied wordt de sterke internationale oriëntatie van VOCO weerspiegeld“, aldus directeur Olaf Sauerbier, die de deelnemers van het symposium begroette met een lezing over de geschiedenis en de actuele stand van het bedrijf. „VOCO laat tegenwoordig niet alleen een ruime marktaanwezigheid zien“, aldus Sauerbier verder, „maar ook een wereldwijd vertakte samenwerking met tandartsen.“ Als onderzoekend tandheelkundig bedrijf helpt dit nauwe contact met de praktijk zeer aanzienlijk bij de ontwikkeling van innovatieve, op de behoefte afgestemde tandheelkundige materialen. „Hierdoor“, stelt Sauerbier vast, „profiteert iedereen in gelijke mate – wij als bedrijf, de tandartsen en natuurlijk de patiënten.“


Lees meer:  Voco.com