Eerlijke informatie over behandeling helpt kinderen

Vertel eerlijk tegen uw kind over de behandeling bij de tandarts dat op hem te wachten staat, schrijft Dentistry. Onderzoek door kinderen wijst uit dat ouders en tandartsen eerlijk moeten vertellen wat een behandeling inhoudt.

Als uw kind weet wat een behandeling inhoudt, zal hij makkelijker met angst omgaan. Volgens de onderzoekers is het daarom belangrijk om te vertellen dat een behandeling ongemakkelijk of pijnlijk kan zijn.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Londense basisschoolleerlingen onder leiding van wetenschappers. De kinderen vroegen 100 medeleerlingen om een vragenlijst in vullen. Uit de resultaten bleek dat de meeste leerlingen het niet erg vonden om naar een controle te gaan. Ook begrepen ze waarom controles belangrijk zijn. Uit rollenspellen met de kinderen bleek dat ouders hun eigen angst voor de tandarts vaak doorgeven aan het kind.