Deze maand in DentistNews-magazine

Na de feesten en de eerste aanzet van 2024 ligt binnenkort de eerste DentistNews-editie van 2024 bij de Belgische tandartsen in de bus. Om uw interesse reeds wat aan te wakkeren geven wij alvast een kleine teaser over de hierin lezen artikels:

 

Amelogenesis Imperfecta is een aangeboren afwijking die de structuur en de klinische verschijning van het tandglazuur aantast. Dit heeft verschillende verschijningsvormen zoals hypoplastisch glazuur, hypocalcificatie of hypomaturatie van het tandglazuur. In dit artikel geeft dr. Hans van Pelt hoe – door tijdig te handelen - op deze problematiek kan geanticipeerd worden en een eventueel orthodontische behandeling kan worden vereenvoudigd.

 

CAPS of ‘Complete Arch Pillar System’ is een recent verschenen nieuw scanbody systeem dat bestaat uit een driedelige toolset waarmee intraoraal kan gescand worden op implantaten in een volledig edentate kaak. Tandarts Philippe Nuytens toont ons het door hem ontwikkelde CAPS-systeem en de meerwaarde hiervan ten opzichte van de traditionele systemen.

 

Behandelen onder narcose in uw eigen praktijk? Het Nederlandse Anesthesia Intensive Care Services (AIC Services) heeft enkele mobiele anesthesieteams die bij tandartspraktijken voor een volledige verdoving van de patiënten kan zorgen. In Nederland is dit ondertussen reeds goed ingeburgerd en ook meer en meer Belgische tandartspraktijken voorzien deze mogelijkheid voor hun patiënten. Wij hadden dan ook een gesprek met dr. Mustafa Albayrak omtrent het behandelen van patiënten onder volledige narcose.  

 

Adhesieve tandheelkunde wordt steeds belangrijker. Door chemische hechting te creëren tussen tandweefsel en de gebruikte restauratiematerialen kunnen weefselsparende en esthetische behandelingen worden uitgevoerd. Tandarts Mart Ramaekers toont ons door middel van een casus hoe polyethylene glasvezels de stress van polymerisatiekrimp en occlusale belasting kunnen helpen absorberen (Fiber Reinforced Stress Reduced Direct Composite).

 

Ontvangt u ons magazine nog niet ? Of verhuist u binnenkort?

Dan kan u dat steeds melden info@dentistnews.be