Dental seminars & missions VZW

HEEFT UW STEUN NODIG !


Voor hulp aan de Filipijnse slachtoffers van de verwoestende tyfoon Yolanda

We kunnen niets meer doen voor de mensen die tijdens deze verschrikkelijke ramp hun leven verloren, maar voor degenen die achterblijven kunnen we wél IETS DOEN. Zonder eten, onderdak, noch een plaats om te vluchten, zijn deze mensen de wanhoop nabij. Daarom ondersteunen wij een team van chirurgen en artsen van die samen met de studenten van onze Filipijnse

Operation Smile Davao partner naar het rampgebied gaan.

Davao Medical School Foundation

Hoe klein ook het bedrag dat ieder van ons kan geven,

MET UW HULP kunnen we een verschil maken. Uw geld gaat rechtstreeks naar deze

Slachtofferhulp ZONDER TUSSENSTOP. Het medisch team zal opereren in de

meest getroffen gebieden, waar duizenden mensen reeds hun

leven verloren en waar meer mensen zullen sterven als hulp TE LAAT komt of HELEMAAL NIET !

U kunt uw bijdrage* storten op rekening: BE94 0015 9918 2214 met referentie : "Steun voor de ramp in de Filippijnen"

(*)

Voor bijdragen van 40 EUR en hoger zal u een fiscaal attest worden toegestuurd in het begin van 2014.