Correlatie tussen tandartsbezoeken en hoofd- en halskanker

Amerikaans onderzoek aan de Universiteit van Syracuse, New York, heeft aangetoond dat er een correlatie bestaat tussen (het gebrek aan) tandartsbezoeken en de prevalentie van hoofd- en halskankers. Hierbij werden data uit de National Health Interview Survey van 7924 volwassenen geanalyseerd.

 

Er werd vroeger reeds aangetoond dat een gebrekkige mondhygiëne een verhoogd risico op dergelijke kankers met zich meebrengt, meer bepaald door ontstekingen en microbiële infecties. Op basis van deze statistische gegevens konden de onderzoekers vaststellen dat personen die in 10 jaar geen tandartsbezoek hadden, meer dan 2,1 keer meer kans hebben om geconfronteerd te worden met een dergelijke kanker. Dit in vergelijking met patiënten die in het voorgaand jaar een tandartsbezoek hadden.

 

In eerste instantie hebben deze kankers vaak een subklinisch karakter, waardoor de patiënt pas medische zorg opzoekt zodra zich symptomen voordoen. In deze periode dragen schadelijke genetische en epigenetische veranderingen bij aan de verdere ontwikkeling van de kanker.

 

Het spreekt dan ook voor zich dat tandartsen een belangrijke taak hebben in het bestrijden van dergelijke kankers. Bij de tandartsbezoeken kan het risico immers verlaagd worden door enerzijds preventieve onderzoeken (puur visueel of via palpatie van de lymfeklieren) om de kanker op te sporen en anderzijds door een optimale mondhygiëne te promoten. Op deze manier vormen tandartsen een belangrijke eerste lijn om de kanker zowel te vermijden als in een vroeg stadium te diagnosticeren. Ook valt op dat de kanker vaker bij mannen voorkomt en ook dat de laatste doktersbezoeken en rookgedrag een duidelijk impact hebben op beiden soorten kankers.

 

Bron: https://www.researchgate.net/publication/364825714_Association_Between_Dental_Exams_and_Diagnosis_of_Head_and_Neck_Cancer