Behandeling voor parodontitis verbetert glykemiecontrole

De resultaten van een recente meta-analyse over de behandeling van parodontitis bij patiënten met diabetes type 1 en type 2 zijn bijzonder hoopvol. De merker voor glykemiecontrole, de HbA1c-waarde, daalt significant en dat duidt op een betere controle van diabetes.

In 2013 was er al een gelijkaardige systematische review om het verband aan te tonen tussen de aanpak van parodontitis en de gevolgen voor diabetes. De toenmalige kritiek op die studie was dat er weinig klinische trials van verschillende centra in de review waren opgenomen. Deze meta-analyse moest dit goedmaken. Nu bleek dat de HbA1c-waarde, uitgedrukt in %, een half procent was gedaald drie maanden na de niet-chirurgische behandeling voor parodontitis, en dit in vergelijking met patiënten met diabetes type 1 of 2 die zich niet lieten behandelen. Jammer genoeg konden de Griekse onderzoekers geen positief langetermijneffect vaststellen. En ook een adjuvante antibioticabehandeling bracht de HbA1c-waarde niet verder naar omlaag. “De substantiële daling van de HbA1c-waarde na een niet-chirurgische behandeling voor parodontitis bij patiënten met diabetes heeft klinisch significante effecten op de systemische gezondheid, en het lijkt ons meer dan normaal dat dit integraal deel moeten uitmaken van de multidisciplinaire behandeling van diabetes”, lieten de auteurs nog in een commentaar optekenen.

 

Bron: Journal of Clinical Periodontology 2018;45(2),188-195.