Antibiotica, en nog eens antibiotica

 

Naar jaarlijkse gewoonte heeft het RIZIV enkele weken geleden verschillende statistieken en cijfers over het voorschrijfgedrag van de Belgische tandartsen gepubliceerd. Zoals vorige jaren schrijven tandartsen vooral antibiotica en niet-steroïdale ontstekingsremmers/pijnstillers voor.

De meest recente statistieken van het voorschrijfgedrag van tandartsen zijn die van het jaar 2016. Naar aloude gewoonte springen vooral twee groepen van voorschriftplichtige geneesmiddelen in het oog: antibiotica en NSAID’s/pijnstillers. In totaal schreven Belgische tandartsen in 2016 voor 10,937 miljoen euro geneesmiddelen voor, een lichte stijging in vergelijking met 2015 (10,736 miljoen euro). Van dat bedrag waren 7,002 miljoen euro (64%) bestemd voor antibiotica en 2,219 miljoen euro (19,5%) voor NSAID’s/pijnmedicatie. Voor 2015 bedroegen deze cijfers respectievelijk 6,806 miljoen euro (63,4%) en 2,109 miljoen euro (19,6%). Het totale bedrag voor antibiotica werd als volgt opgedeeld: penicillines met breed spectrum (2,668 miljoen euro, 24,9%), combinatiepreparaten van penicillines, incl. betactamase-remmers (2,495 miljoen euro, 23,2%), lincosamiden (832.000 euro, 17,7%), macroliden (462.000 euro, 4,3%), triazoolderivaten (122.000 euro, 1,1%), tetracyclines (90.000 euro, 0,8%) en fluorochinolonen (33.000 euro, 0,3%). Amoxicilline en ibuprofen staan bovenaan het lijstje van respectievelijk antibiotica en NSAID’s.  

 

Bron: www.riziv.be