7 op de 10 Belgen gaan niet naar de tandarts

Nauwelijks 31% van de Belgen gaat jaarlijks op bezoek bij de tandarts. Nochtans is tandverzorging de laatste jaren financieel beter toegankelijk geworden. Wat houdt ons dan tegen? Het financiële aspect laat zich nog altijd gelden, maar ook factoren als leeftijd, geslacht en sociale status spelen een belangrijke rol!


Brussel, 13 maart 2014.
Jongeren tot 18 jaar krijgen hun tandverzorging sinds 2009 volledig terugbetaald, op 5 jaar betalen 75% van de volwassenen mannen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming (RVV) maximaal 50 euro uit eigen zak, …: ondanks een betere financiële toegankelijkheid gaat een kwart van de leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen nooit langs bij de tandarts en slechts 31% vergeet het jaarlijkse bezoek niet*. De lage kosten voor de verzorging  stimuleren de socio-economische groepen met de laagste inkomens ook slechts in mindere mate om vaker naar de tandarts te gaan.  Conclusie: de kostprijs is lang niet de enige verklaring voor het geringe bezoek aan de tandarts.


Welke andere factoren spelen een rol?

  • Leeftijd: jongeren tussen 18 en 30 jaar en 50-plussers verwaarlozen hun jaarlijkse bezoek aan de tandarts (die laatste groep gaat vaak te laat omdat ze nauwelijks bij de tandarts langsgingen in hun jeugd).
  • Geslacht: de kans dat vrouwen naar de tandarts gaan is 47% groter dan bij mannen.
  • Regio: In Vlaanderen en Brussel is de kans dat men naar de tandarts gaat 20% groter dan in Wallonië.
  • Sociale status: ondanks de geringe kosten voor de verzorging voor mensen met de verhoogde tegemoetkoming (RVV), gaan ze twee keer minder langs bij de tandarts. Zijn ze wel goed op de hoogte van de kostprijs van de meest courante verzorging? Kennen ze hun rechten (kosteloosheid van bepaalde vormen van verzorging)?


Belang van preventie

De Onafhankelijke Ziekenfondsen hechten veel belang aan de preventie van tandproblemen. Te meer omdat een goede algemene gezondheid begint bij verzorgde tanden. Daarom organiseren we op dinsdag 18 maart 2014 het symposium ‘Verzorgde tanden, gezond lichaam’. Tijdens deze namiddagconferentie zullen verschillende experts onder meer debatteren over het verband tussen paradontale ziektes en andere aandoeningen.

Opdat meer mensen jaarlijks een bezoek zouden brengen aan de tandarts, stellen we volgende maatregelen voor:

  • Communicatiecampagnes rond tandhygiëne,  gericht op jongeren: preventie bij jongeren is essentieel. Uit de studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen* bleek dat jongvolwassenen het tandartsbezoek verwaarlozen tijdens hun hogere studies en aan het begin van hun loopbaan.
  • Acties ondersteunen voor specifieke risicogroepen, met het oog op een grotere actiecapaciteit van de patiënten en hun omgeving: bv. socio-economische groepen met de laagste inkomens en personen met bijzondere noden (ouderen, personen met een handicap) die niet in staat zijn om zelf hun gebit te verzorgen of niet aan verzorging raken.

* Studie ‘De kostprijs van tandzorg voor de verplichte verzekering en voor de patiënt’, te downloaden op www.mloz.be

Meer info!

  • Over de studie: Regina De Paepe, Expert Federale Materies, regina.depaepe@mloz.be, 0473 98 06 32
  • Inschrijven voor het symposium ‘Verzorgde tanden, gezond lichaam’: klik hier.

·         ‘7 richtlijnen voor gezonde tanden en ‘Versla de gaatjes: word een superheld!’: ontdek onze brochures op www.mloz.be