Patent™ = Bio-integratie

Bio-integratie is essentieel voor het succes en de levensduur van het implantaat. De uitstekende heling tussen de zachte weefsels en het Patent™ Implantaat elimineert infecties en vermindert complicaties zoals peri-implantitis en peri-mucositis.
Het oppervlak van het Patent™ Implantaat is aanzienlijk ruwer, volledig hydrofiel en heeft in vergelijking met andere implantaten van zirkoniumoxide, een groter contactoppervlak met botcellen. Van Patent™ Implantaten is klinisch bewezen dat ze een voorspelbare osseointegratie bereiken die vergelijkbaar is met die van titaniumimplantaten. 1, 2
Zirkonium implantaten zijn corrosiebestendig en zijn minder vatbaar voor plakadhesie waardoor ze even duurzaam en biocompatibel zijn als titaniumimplantaten. Klinische studies hebben aangetoond dat Patent™ zirkoniumoxide-implantaten een zeer hoge overlevingskans hebben over een langere periode.1, 2
1: Becker et al, 2: Brüll et al


www.zircon-medical.com