N1 implantaatsysteem - Efficiënter werken en meer patiëntencomfort

Met het N1™-systeem dagen we de conventionele technieken uit. We hervormen de implantologie in slechts 3 stappen. Direct-Shape-Place.


De volledige workflow werd aangepast aan de nieuwste wetenschap omtrent osseointegratie en het Mucointegratie™ concept.

 

Direct-Shape-Place, met respect voor de biologie
De OsseoShaper™ werkt op lage snelheid. Uit preklinisch onderzoek is gebleken dat het OsseoShaper™-concept leidt tot minder trauma
(zone-of-death) dan bij conventionele technieken met hoog toerental.

 

Aangenamer voor de patient
Patiënten ervaren de operatie met de OsseoShaper als comfortabeler door minder trillingen en geluid. Bovendien helpt het korte boorprotocol de behandeltijd te verkorten

 

Een nieuwe connectie
De triovale strakke verbinding tussen implantaat en abutment staat het abutment toe meteen op zijn plaats te glijden, waarbij de klinische schroef alleen aan te draaien is wanneer het abutment volledig op z’n plek zit. Het TiUltra implantaatoppervlak en Xeal abutmentoppervlak bevorderen de mucointegratie.

 


Vraag uw brochure aan: marketing.belgium@nobelbiocare.com
02 467 41 90 nobelbiocare.com/n1